СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИТЕ, 15.10.2015

Утре, четврток, 15 октомври 2015 година, со почеток во 12,00 часот на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид (Кеј Македонија 95), во организација на “Балкански форум за безбедност“ ќе се одржи Панел дебата на тема:

ЕВРОПСКАТА БЕГАЛСКА КРИЗА – ПРИЧИНИ ЗА НЕЈЗИНАТА ПОЈАВА И МОЖНИ ПОСЛЕДИЦИ ПО БЕЗБЕДНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”

со тези за дискусија:

– Геостратегиските и геополитичките аспекти на причините за појава на бегалската криза,

– Меѓународно-правните стандарди за заштита на бегалците како патоказ за изнаоѓање на ефикасни средства и методи за разрешавање на бегалската криза,

– Бегалската криза и односите меѓу соседите во Југоисточна Европа – нови меѓусоседски заострувања или можности за создавање и изградба на стратегиски партнерства,

– Македонија на главната рута на бегалскиот бран – предизвик за потврда на македонското општество,

– Можните последици по европската безбедност и безбедноста на Република Македонија во контекст на бегалската криза

На Панел дебатата ќе бидат презентирани размислувања и ставови на експерти и авторитети, посветени на глобалните, регионалните и македонските предизвици за политичко-економските и безбедносните ризици и движења.

Панел дебата

ЕВРОПСКАТА БЕГАЛСКА КРИЗА – ПРИЧИНИ ЗА НЕЈЗИНАТА ПОЈАВА И МОЖНИ ПОСЛЕДИЦИ ПО БЕЗБЕДНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”

П Р О Г Р А М А

11:45 – 12:00 – Регистрација на учесниците и гостите

12:00 – 12:10 – Воведен збор и официјално отворање на Панел сесијата

12:10 – 13:00 –Панел сесија – тези за дискусија:

– Геостратегиските и геополитичките аспекти на причините за појава на бегалската криза,

– Меѓународно-правните стандарди за заштита на бегалците како патоказ за изнаоѓање на ефикасни средства и методи за разрешавање на бегалската криза,

– Бегалската криза и односите меѓу соседите во Југоисточна Европа – нови меѓусоседски заострувања или можности за создавање и изградба на стратегиски партнерства,

– Македонија на главната рута на бегалскиот бран – предизвик за потврда на македонското општество,

– Можните последици по европската безбедност и безбедноста на Република Македонија во контекст на бегалската криза

Панелисти:

– Проф. д-р Темелко Ристевски,

Декан на Факултетот за правни науки, ФОН Универзитет, Скопје

– Проф. д-р Јове Кекеновски,

Професор на Факултетот за Туризам и угостителство од Охрид при Универзитетот ,,Св Климент Охридски” од Битола

– Д-р Благоја Марковски,

Претседател на Балкански форум за безбедност, воено-политички аналитичар

– Професор Иван Бабановски,

Поранешен оперативен работник во Управата за државна безбедност, Универзитетски професор по безбедност и експерт по меѓународен тероризам

– Генерал-мајор во пензија Илија Николовски,

Претседател на ПОПГМ

13:00 – 14:00 – Прашања и дискусија

13:00 – 14:10 – Завршни забелешки и заклучоци

ПАРТНЕРИ - СОРАБОТНИЦИ
PARTNERS - ASSOCIATES

ДОНАТОРИ
DONORS

Линкови
Links