СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИТЕ, 26 јуни 2014

На 26 јуни 2014 година (четврток) со почеток во 10,00 часот во Домот на АРМ, Скопје (сала 2), во организација на “Балкански форум за безбедност“ ќе се одржи IV панел сесија на тема:

ПРОМЕНА НА ИМЕТО – УСЛОВ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ АМБИЦИИ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЕУ И НАТО”

со тези за дискусија:

– Македонија во статус кво пред портите на ЕУ и НАТО – предизвик за создавање и изградба на нови стратегиски партнерства,

– Македонската дипломатија во контекст на афирмација на меѓународното право за одбрана на уставното име на Република Македонија,

– Перспективите во развојот на економската соработка на Македонија со земјите во и надвор од ЕУ,

– НАТО, европската безбедност и местото на Република Македонија во контекст на безбедноста на регионално и глобално ниво,

– Постои ли македонска алтернатива за НАТО – дали неутралноста има шанси?

– Одлагањето на интеграцијата на Република Македонија во ЕУ и НАТО – причина за јакнење на ЕУ и НАТО-скептицизмот.

На Панел сесијата ќе бидат презентирани размислувања и ставови на експерти и авторитети, посветени на глобалните, регионалните и македонските перспективи за политичко-економските и безбедносните предизвици и движења.

Учесници

Покрај учеството на членовите на “Балкански форум за безбедност”, на дебатата се поканети и ќе им биде овозможено свој придонес да дадат експерти и аналитичари од политичко-економската, безбедносната и информативно-аналитичката и истражувачката област.

IV панел сесија

ПРОМЕНА НА ИМЕТО – УСЛОВ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ АМБИЦИИ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЕУ И НАТО”

П Р О Г Р А М А

09:30 – 10:00 – Регистрација на учесниците и гостите

10:00 – 10:10 – Воведен збор и официјално отворање на Панел сесијата

д-р Благоја Марковски, претседател на Балкански форум за безбедност

10:10 – 12:00 –Панел сесија – тези за дискусија:

Панелисти:

Проф. д-р Стефан Влахов – Мицов,

Институтот за национална историја во Скопје

Проф. д-р Јове Кекеновски,

Факултетот за Туризам и угостителство од Охрид при Универзитетот ,,Св Климент Охридски” од Битола

Професор Иван Бабановски,

поранешен оперативен работник во Управата за државна безбедност, Универзитетски професор по безбедност и експерт по меѓународен тероризам

Полициски генерал-мајор Стојанче Ангелов,

претседател на Достоинство

12:00 – 12:15 – Кафе пауза

12:15 – 13:15 – Прашања и дискусија

13:15 – 13:30 – Завршни забелешки и заклучоци

ПАРТНЕРИ - СОРАБОТНИЦИ
PARTNERS - ASSOCIATES

ДОНАТОРИ
DONORS

Линкови
Links