Извештај, 17.02.2008

На 18 02 2008 година, во хотел Холидеј Ин Скопје, Македонија се одржа Македонско-бугарска бизнис конференција „Глобална бизнис поддршка на Македонија за НАТО“.

Организатори на Македонско-бугарската бизнис конференција беа:

– Министерство за надворешни работи на Република Македонија

– Министерство за одбрана на Република Македонија

– Балкански форум за безбедност – Скопје, Македонија

– Информативен центар на НАТО во Софија

– Атлантскиот клуб на Бугарија

– Здружението George C. Marshall – Бугарија

– Државна комисија за информатичка безбедност – Бугарија

– Државна агенција за информатички технологии и комуникации – Бугарија

На конференцијата, покрај експерти од областа на политиката, економијата, безбедноста, енергетиката, комуникациите и инфраструктурата учествуваа и:

– Антонио Милошоски, министер за надворешни работи на Република Македонија

– Лазар Еленовски, министер за одбрана на Република Македонија

– Глигор Ташковиќ, министер за странски инвестиции на Република Македонија

– Иво Ивановски, министер за информатичко општество на Република Македонија

– Н.Е. Џилијан А. Миловановиќ, амбасадор на Соединетите Американски Држави во Македонија (ТБЦ)

– Радмила Шеќеринска, лидер на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (ТБЦ)

– Лидија Костовска, директор, Дирекција за безбедност на класифицирани информации – Македонија

– Виктор Мизо, директор, Агенција за странски инвестиции на Република Македонија

– Цвета Маркова, претседател на Државната комисија за информатичка безбедност – Бугарија

– Пламен Вачков, претседател на Државната агенција за информатички технологии и комуникации – Бугарија

– д-р Соломон Паси, претседател на Комисијата за надворешна политика – Бугарскиот парламент

– д-р Благоја Марковски, претседател на Балкански форум за безбедност – Скопје, Македонија

– Александар Чомовски, претседател на Генералното собрание на Балкански форум за безбедност – Македонија

– Максим Минчев, генерален директор на Бугарската новинска агенција

– д-р Љубомир Иванов, претседател на Атлантскиот клуб на Бугарија

– д-р Велизар Шаламанов, претседател на Здружението Џорџ Ц. Маршал – Бугарија

– д-р Стојан Денчев, ректор, Државен универзитет за библиотечни студии и информациски технологии – Бугарија

– Проф. Иван Жерков, директор, Дирекција за програми за офсет, Министерство за економија и енергетика – Бугарија

– д-р Радица Гарева, директор на Сектор за логистика, Министерство за одбрана – Македонија

– Спасоја Дамјановски, директор на Секторот за финансии, Министерство за одбрана – Македонија

Работата на конференцијата се одвиваше во сесии со презентации и дискусии по темите од сесиите:

1. Високи технологии и развој на инфраструктурата – клуч за евроатлантската интеграција на Македонија

2. Македонија и Бугарија на енергетската карта на Балканот

3. Модернизацијата на безбедносниот сектор како алатка за интеграција во мрежата на НАТО за истражување и одбранбена индустрија. Офсет политика за набавка на вооружување – можности за јавно приватно партнерство

Програма на конференцијата:

18 февруари 2008 година, хотел Холидеј Ин, Скопје

Македонско-бугарска бизнис конференција

„ГЛОБАЛНА БИЗНИС ПОДДРШКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА НАТО“

8:00-8:45 Пријавување на учесници (сала Милениум I, Хотел Холидеј Ин Скопје)

9:00-9:30 Свечено отворање (сала Милениум I, хотел Холидеј Ин Скопје)

Александар Чомовски, претседател на Генералното собрание на Балкански форум за безбедност – Македонија

Антонио Милошоски, министер за надворешни работи на Република Македонија

Н.Е. Џилијан А. Миловановиќ, амбасадор на Соединетите Американски Држави во Македонија (ТБЦ)

Радмила Шекеринска, лидер на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија

д-р Соломон Паси, претседател на Комисијата за надворешна политика, бугарскиот парламент и почесен претседател на Атлантскиот клуб на Бугарија

д-р Љубомир Иванов, претседател на Атлантскиот клуб на Бугарија

9:30 – 11:30 Прва сесија (сала Милениум I, Хотел Холидеј Ин Скопје)

Високи технологии и развој на инфраструктурата – клуч за евроатлантската интеграција на Македонија

Модератор:

д-р Стојан Денчев, ректор, Државен универзитет за библиотечни студии и информациски технологии

Говорници:

Глигор Ташковиќ, министер за странски инвестиции на Република Македонија

Пламен Вачков, претседател на Државната агенција за информатички технологии и комуникации – Бугарија

Иво Ивановски, министер за информатичко општество на Република Македонија

Виктор Мизо, директор, Агенција за странски инвестиции на Република Македонија

Антони Пешев, претседател на Унет

д-р Аксенте Грнаров

Презентации на компании:

ТехноЛоџика – Македонија

ЛИРЕКС БГ

ICB

Дискусија

11:30 – 12:00 Кафе пауза

12:00 – 14:30 Втора сесија (сала Милениум I, Хотел Холидеј Ин Скопје)

Македонија и Бугарија на енергетската карта на Балканот

Модератори:

д-р Љубомир Иванов, претседател на Атлантскиот клуб на Бугарија

Проф. Атанаско Туневски, Универзитет Скопје

Говорници:

Сројан Кралчев, прв генерален директор на УНИ Банка

д-р Владо Чинговски, генерален директор, ЕСМ

Александар Јорданов, извршен директор, Бизнис енерџи АД

Презентации на компании:

УНИ Банка

Дискусија

14:30 – 16:00 Ручек / Прием организиран од Иво Ивановски, министер за информатичко општество на Република Македонија

Место: Сала Милениум II, Хотел Холидеј Ин Скопје (само со покана)

15:30 – 16:00 Медиумски средби/интервјуа

16:00 – 18:30 Трета сесија (сала Милениум I, Хотел Холидеј Ин Скопје)

Модернизацијата на безбедносниот сектор како алатка за интеграција во мрежата на НАТО за истражување и одбранбена индустрија. Офсет политика за набавка на вооружување – можности за јавно приватно партнерство

Модератори:

д-р Радица Гарева, директор на Сектор за логистика, Министерство за одбрана – Македонија

Огнијан Трајанов, претседател на ТехноЛоџика

Говорници:

Цвета Маркова, претседател на Државната комисија за информатичка безбедност – Бугарија

Лидија Костовска, директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации – Македонија

Проф. Иван Жерков, директор, Дирекција за програми за офсет, Министерство за економија и енергетика – Бугарија

д-р Велизар Шаламанов, претседател на Здружението Џорџ Ц. Маршал – Бугарија

Спасоја Дамјановски, директор на Секторот за финансии, Министерство за одбрана – Македонија

Презентации на компании:

Крипто ЕООД

DSV Air & Sea Ltd./ Corsa Logistics Ltd.

CaSys International

EuroSense

Дискусија

18:20 – 18:30 Завршни зборови

д-р Благоја Марковски, претседател на Балкански форум за безбедност – Македонија

Балкански форум за безбедност

ПАРТНЕРИ - СОРАБОТНИЦИ
PARTNERS - ASSOCIATES

ДОНАТОРИ
DONORS

Линкови
Links